ЈКП ГРАДСКО ГРОБЉЕ

доо БИЈЕЉИНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавни позив за достављање понуда за набавку услуга из Анекса II дио Б - услуге ресторана и услуге послуживања храном 09.03.2018.године
0.14 MB
Позив за доставу понуде - Услуге мензе и услуге припремљене хране 15.01.18
0.65 MB
Уговор број 3896-4/17 од 20.11.2017.године
Уговор о јавној набавци услуга - најам индустријских возила с возачем.
0.53 MB
ТД за преговарачки поступак без објаве обавјештења број: 2991-2/17 од 06.11.2017. године
0.1 MB
Додатне информације за преговарачки поступак без објављивања обавјештења бр.2991/ 17 од 18.09.2017. године
0.01 MB
Јавна набавка за осигурање радника
0.36 MB
Позив за доставу понуде - Услуге мензе и услуге припремљене хране 23.01.2017
0.58 MB
Одлука о јавној набавци роба - нафтни деривати, горива и остало
0.34 MB
Poziv za dostavu ponuda - restoranske usluge 23.01.2017
0.81 MB
Јавна набавка-услуга осигурања од несрећа и услуге здравственог осигурања
0.37 MB
Одлука о јавној набавци
0.39 MB
Допуна тендерске документације 1205/16
Набавка грађевиснких радова на дворанама за патологију на Новом градском гробљу- отворени поступак.
0.64 MB
Одлука о поништењу јавне набавке - дератизација
0.46 MB
07. 04. 2016. тендеркса документација мртвачница
отворени поступак за набавку радова на салама за патологију на Новом градском гробљу.
0.98 MB
Захтјев за достављање понуда - дератизација
0.42 MB
ОГЛАШАВАЊЕ И МАРКЕТИНГ ТД 18.03.2016.
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
0.68 MB
poziv za dostavu ponuda
Javna nabavka restoranske usluge 12.01.2016.
1.06 MB
javna nabavka ketering 12.01.2016
0.85 MB
Izmijenjeni i dopunjeni plan javnih nabavki 2015
0.23 MB
Odluka o izmjeni o dupuni plana javni nabavki 2015
0.25 MB